นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์ / ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นายชยฉัตร ยศสุนทร

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1/1 หมู่ 2 ถนนกาญจนวนิช ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
chayachat.y@tropical.co.th
0-7427-3600

Mr.Chayachat Yossundara

Manager, Investor Relations

Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited
1/1, Karnjanavanich Rd., M.2, Thungyai P.O.Box 44, Hatyai, Songkhla 90110
chayachat.y@tropical.co.th
+66 74 273 600